Hubro Norge AS | Ansatte | Kontakt
 


Modeller

 


Del 1: Strategi-Forstudie


Våre arbeidmodeller inneholder et antall metoder. Del 1 innebærer de tradisjonelle steg i å identifisere problem, kartlegge praksis, gjøre en gjennomgang av organisasjon, system og rutiner. Dette bør alltid danne utgangspunktet for strategien som skal legges. Modellen del 1 angir de faser man bør gå igjennom for å etablere beslutningsgrunnlag, identifisere og rangere valgkriterier for å gjennomføre sin strategi. Del 1 leder normalt til et valg og en gjennomføringsplan.Del 2: Implementering

Overstående figur legger vekt på den organisasjonsmessige siden, mens del 2 legger vekt på den system- og rutinemessige siden. Modellens del 2 er en metodikk for implementering av administrative styringssystemer med vektlegging på standardsystemer. Samspill mellom systemer, dvs. grensesnitt, og den praktiske implementeringen av hovedelementer og med stabil produksjon som det endelige mål.